صفحه اصلی > پروژه ها

دانشگاه صنعتی شریف

نوع سیستم : KX-TDE600
ظرفیت سیستم : 400 شماره


کالا مهر دنیا

نوع سیستم : TDA-100ِD
ظرفیت سیستم : 50 پورت


بانک ایران زمین

نوع سیستم : KX-TDE600
ظرفیت سیستم : 200 شماره


پژوهشکده مالی و پولی بانک مرکزی

نوع سیستم : TDE-600
ظرفیت سیستم : 200 پورت


فومن شیمی

نوع سیستم : kx-tda100d
ظرفیت سیستم : 50 شماره


شرکت ایران مدل

نوع سیستم : KX-TDA100D
ظرفیت سیستم :


ماشین رول

نوع سیستم : KX-TDA100D
ظرفیت سیستم : 70 پورت


شرکت صنام

نوع سیستم : KX-TDA100D
ظرفیت سیستم :بازدید کنندگان آنلاین: 5 نفر
کل بازديدکنندگان: 2510269 نفر